Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyên khoản

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tên tài khoản: Công Ty Tnhh SX TM DV Bạt Nhựa Hoàng Gia

Số tài khoản: 6511944869

Tên ngân hàng: BTDV

Chi nhánh: Nam Bình Dương